Informasjon fra styret

Markiser
Styret innhentet våren 2013 tilbud på markiser. Informasjon om tilbudet slik det forelå da kan lastes ned fra lenkene under. Dersom markiser skal bestilles i dag må samme type fra samme leverandør bestilles. Styret kan med fordel kontaktes før bestilling, slik at riktig markise og riktig innfesting blir bestilt.